Over Sinfore

Sinfore: het resultaat van 40 jaar ruimtelijke data.
Start was de RAVI Structuurschets Vastgoedinformatie in 1992 bij Kolpron onder leiding van Bert de Graaf. Bij Kolpron is sindsdien gewerkt aan algoritmes en data-verzameling op het brede gebied van vastgoed: woningbouw, woningcorporaties, kantoren, bedrijventereinen en winkels. Steeds werd voor een bepaald onderwerp en locatie vanuit de op dat moment beschikbare data een algoritme ontwikkeld, dat vervolgens op alle locaties kon worden ingezet: data science avant la lettre.

Sinds 2004 zijn deze data-activiteiten verzelfstandigd onder de naam Sinfore. Met Kolpron, toen gefuseerd tot Ecorys, bleef een goede relatie bestaan dankzij steun en toeverlaat Luuk de Goede. Sinfore heeft voor haar data-integratie in 2004 de Bouw RAI Bouwprijs mogen ontvangen als meest innovatieve onderneming. De nestor van de volkshuisvesting Professor Dr. Ir. H. Priemus gaf al in 2004 bij de Bouw RAI prijs aan dat data alleen zullen “landen” bij transparantie.

werkterrein is inmiddels verbreed en verdiept naar de zorg en specifiek de eerste lijn en langdurige zorg, het wonen van ouderen, gemeentelijk domein, en klimaat / duurzaamheid. Door de data integratie zijn ook dwarsverbanden tussen deze thema’s mogelijk. Door de technologische ontwikkeling was inmiddels een databank mogelijk tot op zes positie postcode (1234AB) en visualisatie via de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Daarmee is de cirkel rond, want de BAG is bedacht in de RAVI Structuurschets.

Opgebouwde kennis en ervaring van 40 jaar ruimtelijke data is nu voor iedereen toegankelijk vanuit open data voor ouderen, wonen en zorg. Vanuit deze ervaring is het altijd leuk om in een workshop gericht naar een gebied te kijken. Ik werk daarin samen met Hans Hagmeijer ook een oude rot in het vak met een jarenlange ervaring op het snijvlak van open data en beleidsontwikkeling op de beleidsvelden wonen, welzijn en zorg . Ook past het bij mijn inmiddels bereikte leeftijd om de ontwikkelde kennis – en afgeleid data – over te dragen.
Paul Reijn

Opdrachtgevers:
Marktsector: ABN Amro, Amsterdam School of Real Estate, Amvest, ANBO, BAM, Bouwfonds Asset Management, Corio Nederland Retail, FGH, ID-Design, Interlink, MAB, Meeus, Multimix BV, MVO Projecten, NS Vastgoed, NVM, Park Brederode CV, Philips Pensioenfonds, RABO, Retail network, RIBW, Secuparc Bleijswijk BV, SMT, Stad010, Van de Vorm, VZG, Whoonapart.

Overheid: Drechtsteden, Gemeente Almere, Gemeente Beuningen, Gemeente Den Bosch, Gemeente Gorinchem, Gemeente Graafstroom, Gemeente Graafstroom, Gemeente Hoofddorp, Gemeente Leiden, Gemeente Muiden, Gemeente Utrecht, Gewest Gooi en Vechtstreek, Hoek van Holland, Ministerie BZK, Projectbureau KAN, Provincie Noord-Holland, VNG.

Zorg: 1ste Lijn Amsterdam, Actiz, Bureau Raedelijn, Carans Scoop, Continu, De Friesland Zorgverzekeraar, Ela, ELO, Expeditie Duurzame Zorg, GC Katendrecht, GC Randweg, GGD Amsterdam, GGD Rotterdam, Groenekruisdomicura , HRZu, Jan van Es Instituut, Lijn 1, OOGG, RA Zorg, Regionaal Bureau Gezondheidszorg ZHN , Reos Zorg , Robuust, ROS Friesland, SAG, Scoop / Carans , SVB, Tarwezicht, ZONhn, Zorgimpuls, Zuidzorg.

Corporaties: Aedes, Alliantie, Atrium, Betuws wonen, Bevo, CFV, De Nieuwe Unie, De Woonplaats, Domein, Drechtsteden, Heuvelrug wonen, Interstede, Maaskoepel, Mitros, Portaal, Singelveste, Sleutels van Zijl en Vliet, VOC, WBV Amerongen, Woningstichting Ons Doel, Woonschakel, Woonstad, Ymere, ZVH.