3.9 Verpleging en verzorging

3.8 Verpleging en verzorging

De populatie van de Verpleging en Verzorging gaat door de vergrijzing de komende jaren sterk toenemen. Het CBS neemt in de 2060 prognose nog aan dat d trend van het langer thuis wonen doorzet, maar TNO heeft recent met het RIVM aangegeven dat de behoefte aan tehuizen zal verdubbelen tot 2040. Het RIVM gaar daarbij uit van de huidige indicaties in combinatie met de PBL-prognose en noemt deze prognose “beleidsarm”. Daarmee is de huidige scheefheid uitgangspunt. Daarom is berekend wat de theoretische vraag zou zijn op basis van landelijke kengetallen. De TNO RIVM prognose is ook naar lager schaal niveau door te vertalen en bovendien van inkomens voorzien. Daarmee is dan zichtbaar in welke postcodes voldoende vraag naar instellingen zou zijn, ook uitgesplist naar inkomen. Uiteraard is het de vraag of regio’s en gemeenten in de wijk in deze vraag willen voorzien of op centralere locaties.