3.7 WMO

3.6 WMO

Voor de WMO publiceert het CBS-cijfers op wijkniveau voor de maatwerkarrangementen: hulp in het huishouden, hulpmiddelen en diensten, ondersteuning thuis en verblijf en opvang, voor de financiering: persoonsgebonden budget (PGB) en of zorg in natura (ZIN) en de stapeling: het aantal arrangementen voor (combinaties van) WMO, Jeugdzorg en Participatiewet.