3.5 Zorgkosten en zorgpersoneel

Vanuit verschillende bronnen is informatie beschikbaar over zorgkosten. Dit betreft allereerst de langjarige tijdreeks uit nationale rekeningen, waarmee ook een internationale vergelijking mogelijk is. Het RIVM heeft in Kosten van Ziekten de kosten verder uitgesplitst naar leeftijd, aard van de aandoeningen en type zorgverlener. Voor de WMO zijn data beschikbaar vanuit de gemeentefinanciën, voor de ZVW vanuit Vektis en voor de WLZ zijn kosten te bereken via CBS-kengetallen gecombineerd met gegevens van CIZ. CBS-kengetallen zijn ook beschikbaar over het zorgpersoneel, die naar lagere schaalniveaus en de toekomst kunnen worden doorgerekend.