3.6 Eerste lijn

3.5 Eerste lijn

De eerste lijn is de poortwachter voor de zorg in de wijk. Het aantal en het soort contacten van een huisarts is afhankelijk van de leeftijd van de populatie en de inkomens. Combinatie van de CBS-kengetallen met de populatiedata geeft een inzicht in het aantal contact nu en in de toekomst met een uitsplitsing naar leeftijdsgroepen. Zo is het effect van de vergrijzing inzichtelijk. Ook is gecombineerd met inkomens, waarbij ook een relatie is gelegd met de postcodelijst achterstandsgebieden huisartsenzorg.