3.4 Grijze druk, OOSR

3.4 Grijze druk, OOSR

Ouderen en anderen met een zorgbehoefte kunnen gelukkig in eerste instantie leunen op mantelzorgers. Voor de ouderen van 85+ betreft de mantelzorgers met name de leeftijdsgroep 50 – 75 jaar. Hoeveel mantelzorgers beschikbaar zijn per oudere is dan uit te drukken in de Oldest Old Support Ratio (OOSR). Deze OOSR was in 1975 nog 30, maar is in 2015 gedaald naar 15 en zal de komende jaren verder dalen. De beschikbaarheid van mantelzorgers wordt daarmee een probleem. Maar ook de beschikbaarheid van zorgmedewerkers kan een probleem worden door de grijze druk: het aantal 65+-ers gedeeld door de beroepsbevolking: immers tegenover het toenemend aantal ouderen staan ook steeds minder werkenden.