3.3 Levensverwachting

3.3 Levensverwachting

Het aantal jaren algemene levensverwachting en ook het aantal jaren in als goed ervaren gezondheid, in goede geestelijke gezondheid, zonder chronische ziekten of lichamelijke beperking is mede afhankelijk van de Sociaal Economische Status, inkomen en opleidingsniveau. Het CBS publiceert kengetallen op landelijk niveau, die gecombineerd zijn met de inkomens en leeftijden op postcode 4 niveau van het CBS uit 2017.