3.1 VTV

3.1 VTV

Het RIVM publiceert vierjaarlijks de Volksgezondheid Toekomst Verkenningen voor gemeenten. De laatste versie is uit 2018, wel is een speciale editie rond Covid gepubliceerd. De VTV bevat voor 2015, 2020, 2025 en 2030 een reeks gezondheidsitems, zowel positief zoals ervaren gezondheid, als negatief zoals diabetes. De VTV geeft per gemeente een beeld op welke onderwerpen een gemeente beter of slechter scoort dan andere gemeenten. In het dashboard is de kaart van Nederland beschikbaar voor deze vergelijking.