1.4 Verhuizingen

2.6 Verhuizingen

Migraties zijn mede bepalend voor de demografische ontwikkeling. Het CBS publiceert ook een uitsplitsing van verhuizingen en migraties naar leeftijd. De leeftijden zijn daarbij gegroepeerd naar 0 – 20: meest thuiswonenden, 20 – 30: de starters, 30 – 50 doorstromers, 50 – 65: jongste ouderen, 65 – 75: jongere ouderen en 75 – 85: ouderen en 85+: de zeer ouderen. Uitgesplitst wordt verder naar verhuizingen binnen de gemeente en naar of uit andere gemeenten. In het dashboard is zowel een grafiek beschikbaar met de ontwikkeling in de tijd als een kaart vanuit welke gemeenten wordt verhuisd vanaf 2011.