2.7 Wonen ouderen

2.5 Wonen van ouderen
Het gedetailleerde beeld van de woningvoorraad is te combineren met populatiegegevens over leeftijd, huishoudentype, inkomen. Aantallen ouderen zijn daarbij ook vooruitberekend naar de toekomst. Bij wonen ouderen is op alle kenmerken te filteren. Zo zijn 75+-ers met een grote en dure woning met hoog energiegebruik te selecteren of ouderen met een laag inkomen maar een dure woning. De kenmerken betreffen wel het gemiddelde van de postcode en dus niet de individuele huishoudens! Maatwerk zijn deze gegevens ook te visualiseren met de BAG.