2.4 VNG: Lokale monitor wonen

In de VNG-monitor wonen worden huishoudens uitgesplitst naar jongeren < 25 jaar, 25 – 65 jarige eenpersoons, tweepersoons, eenouder en huishouden smet kinderen en oudere een en meerpersoonshuishoudens, gecombineerd 20% groepen en doelgroep volkshuisvesting. Interessant is daarbij de verdere uitsplitsing naar huidige woonsituatie, waardoor een beeld beschikbaar is van ouderen in eigen koopwoningen met lagere inkomens. Daarnaast zijn interessant data beschikbaar over onder meer woningkenmerken, huurprijzen en mutatiegraad.