2.2 Inkomens, opleiding, SES

2.3 Inkomens, opleiding, ses

In de zorg is de sociaaleconomische status (SES) een belangrijk begrip: mensen met een hogere SES leven langer met minder beperkingen. De SES was beschikbaar via het SCP van 1998 – 2017, maar het SCP is hier helaas mee opgehouden. De SES is gebaseerd op inkomen en opleidingsniveau met daarnaast als indicatie van de woningwaarde. Het CBS publiceert vele soorten inkomens op vele niveaus. Helaas sluiten deze inkomens niet altijd op elkaar aan.

  • Het inkomen is gepubliceerd op gemeenteniveau in gestandaardiseerd en besteedbaar, gemiddeld en mediaan in 20% groepen en in of exclusief studenten voor 2011 tot en met 2019
  • Op wijk en buurt niveau is inkomen gepubliceerd vanaf 1994 tot en met 2017, maar door de wijk- en buurtindeling is niet eenvoudig een tijdreeks mogelijk. In met 2021 zou 2018 worden gepubliceerd.
  • Op postcodeniveau is een tijdreeks gepubliceerd van 2004 tot 2014 met wat losse data voor 2015 en 2017.
  • Verder zijn op postcode 6 niveau vanuit het CBS-inkomens beschikbaar in een eigen indeling, die niet aansluit op bekende CBS-indelingen.

Vanuit het CBS is inmiddels aangegeven dat tussen 2000 en 2020 de inkomens per hoofd niet zijn gestegen, waar deze tussen 1969 en 2000 nog waren verdubbeld. De inkomens zijn ook gecorrigeerd voor inflatie, waarmee zichtbaar wordt dat het gemiddelde huishouden afgelopen 20 jaar er niet op vooruit is gegaan. Over dit achterblijven van de inkomens bij de economische groei een aparte paper en dashboard beschikbaar. In scenario’s naar de toekomst is daarom een inkomensstabilisatie worden aangehouden, hoewel zelfs voor een inkomensdaling kan worden gepleit.