2.6 Woningvoorraad

2.2 WoningvoorraadVerdiepende toelichting

Over de woningvoorraad zijn de nodige gegevens beschikbaar op gemeente, wijk- en buurt en postcodeniveau. De beste gegevens zijn echter af te leiden uit de BAG, met name het aantal woningen naar woningtype en woningomvang, waaraan de gemiddelde woningwaarde vanuit de CBS Postcode 6 data zijn te koppelen en waarmee dan ook de vierkante meter prijs beschikbaar is. Ook zijn gegevens beschikbaar over energiegebruik, die hiermee ook uit te splitsen zijn naar m2 en woningwaarde. Jammer genoeg is het dekkingspercentage van de CBS-gegevens over het woningeigendom: % koop, % huur en corporatiewoningen respectievelijk 89%, 54% en 40%. Op postcode 6 niveau geven deze data een gedetailleerd beeld van de woningvoorraad.