2.1 Huishoudensprognose

2.1 Huishoudensprognose

De inwonersprognose vormt de basis voor de huishoudensprognose. Voor de zorg is immers de inwoner naar leeftijd van belang, maar voor het wonen het huishouden, bij voorkeur naar huishoudentype en leeftijd, dan wel van de oudste persoon in het huishouden. Voor de vertaling van inwoners naar huishoudens publiceert het CBS personen in huishoudens. Immers, de oudste persoon in het huishouden kan een heel andere leeftijd hebben dan zijn partner. Resultaat is een prognose naar huishoudentype: eenpersoons, paren zonder, paren met kinderen en eenouderhuishoudens, samengenomen als huishoudens met kinderen, en leeftijd: 20 – 30: de starters, 30 – 50 doorstromers, 50 – 65: jongste ouderen, 65 – 75: jongere ouderen en 75 + de oudere ouderen. Interessant is een beeld van de jongeren naar leeftijd en huishoudenssamenstelling, zeker in de wetenschap dat eenpersoons huishouden geen eigen woning kunnen betalen.