1.7 BAG

1.7 BAG

De BAG biedt tenslotte informatie op het laagste schaalniveau: verblijfsobjecten (VBO) met een of meerdere gebruiksfuncties, zodat ook bijvoorbeeld woon – winkelcombinaties kunnen worden herkend, panden met een of meerdere verblijfsobjecten, met afgeleid een indeling in één of meergezinswoningen of gemengde woon-werk locaties. Per VBO is het gebruiksoppervlak bekend, per pand het bouwjaar en de footprint, het bebouw oppervlak. Bebouwd oppervlak gecombineerd met gebruiksoppervlak leidt tot het aantal verdiepingen, met afgeleid in combinatie met bouwjaar ook of een woning geschikt is voor ouderen volgens het Rijk/ RIGO.
De BAG kan ook gebruikt worden voor visualisatie, helaas vraagt dit gezien de omvang van de data maatwerk per gemeente / regio.