1.6 Postcode 6

1.6 Postcode 6

Een van de laagste schaalniveaus is de postcode 6. Op postcode 6 niveau zijn data beschikbaar vanaf 2000 tot en met 2020. Dit betreft allereerst demografie: huishoudens naar huishoudentype en inwoners naar leeftijd: 0-15, 15-25, 25-45, 45-65, en als uniek CBS maatwerk een uitsplitsing van 65 – 75 en 75+. Vanuit het CBS zijn verder inkomens en WOZ-waarden beschikbaar, als ook afstanden tot voorzieningen. Jammer genoeg is de vulling voor andere variabelen als herkomst of woningeigendom van het CBS onvoldoende. De postcode 6 is via de cohorten ook naar de toekomst te projecteren voor ouderen: waar nu de 65 tot 75 jarigen wonen, wonen straks de 75+-ers. Op die manier zijn tijdreeksen beschikbaar waarmee op laag schaalniveau de vergrijzing zichtbaar wordt. Hierbij kunnen ook clusters ouderen worden onderscheiden, deels instellingen – af te leiden uit de websites Zorg op de kaart en Kiesbeter – maar ook zelfstandig wonenden. Als achtergrond zijn voorzieningen beschikbaar zoals door het CBS gepubliceerd in de Kaart van 100 meter bij 100 meter met statistieken beschikbaar voor 2015 – 2020. Voorzieningen zijn dan onder meer supermarkt, huisarts, apotheek, basisschool, kinderdagverblijf. Helaas is geen openbaar vervoer beschikbaar, dat wel een bestand met bushalte coördinaten kon worden afgeleid.

Verdiepende toelichting