wegkapiteins

Om aanwezigen een mooie zorgeloze en vooral veilige rit aan te bieden kennen we binnen TT Leusden sinds het seizoen 2014 het fenomeen wegkapitein.

Inmiddels zijn er 7 wegkapiteins die regelmatig te zien zullen zijn in het peloton. We hebben nu nog te weinig wegkapiteins en de aanwezige wegkapitein kan een 2persoon vragen om te assisteren. Het heeft de voorkeur dat er 1 wegkapitein voorin het peloton fietst en een 2eachterin het peloton of in de 2groep.

Als je je geroepen voelt om ook een bijdrage te leveren en wegkapitein te willen zijn, meld je dan spoorslags aan bij tc@toerfietsleusden.nl.  Je aanmelding wordt zeer gewaardeerd!!

Hieronder volgen een aantal van de regels die we hebben opgesteld om e.e.a. soepel te laten verlopen:

  • maakt zich bekend als wegkapitein voorafgaand aan de rit.
  • de wegkapitein heeft de route bedacht die gereden gaat worden. Voor en tijdens de rit is er geen ruimte voor discussie over de route, met name om de veiligheid van de deelnemers te waarborgen.
  • bewaakt de snelheid en zorgt ervoor dat die in overeenstemming is met de afspraken.
  • heeft een dynamische plek in het peloton; fietst meestentijds voorin het peloton (hoeft niet op kop) en laat zich af en toe afzakken om de sfeer te peilen en of alles naar wens verloopt.
  • houdt contact met de 2ewegkapitein.
  • is pro-actief bezig met de veiligheid binnen het peloton; iedereen in het peloton is zelf volledig verantwoordelijk voor de eigen veiligheid.
  • anticipeert op verkeerssituaties; de leden van de groep zijn verkeersdeelnemer en dienen zich als zodanig te gedragen.